Mùa hè ở Việt Nam rất…….. Có lúc nhiệt độ lên tới 38 độ C.

Other Blog Posts

Apply