… fəhləyəm. Mənim arvadım Ayna isə həkimdir.

Other Blog Posts

Apply