Dioklecijanova palača u Splitu i arena u Puli dokazuju da je na području Hrvatske bila prisutna drevna rimska kultura. Riječ drevna također znači:

Other Blog Posts

Apply