Beyaz kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Other Blog Posts

Apply