______ сүйлөңүзчү, мен сизди түшүнгөн жокмун.

Other Blog Posts

Apply