בדגל הרוסי יש _________ צבעים.

Other Blog Posts

Apply