–Որտե՞ղ դրեցիր իմ հեռախոսը: -Դրեցի սեղանի…

Other Blog Posts

Apply