Тоа е овошје. Може да биде жолто, зелено или црвено. Некогаш е благо, а некогаш кисело :

Other Blog Posts

Apply