…………. πρόσφεραν φαγητό, αναψυκτικό και γλυκό στο αεροπλάνο.Είμαι πολύ ικανοποιημένος.

Other Blog Posts

Apply