Онлайн курсове за деца:

Езиков курс за тийнейджъри

Вид курс: Езикови курсове

Нашият чуждоезиков курс за тийнейджъри включва следните дейности:
- четене (адаптирани и неадаптирани книги);
- изучаване на граматика чрез повторение и различни други упражнения;
- използване на лексика по основни теми, представляващи интерес за ученика и свързани с индивидуалните образователни цели;
- разговорна практика с връстници, както и с видеоконферентна връзка.

Languages We Teach

Заявете