Онлайн курсове за деца:

Езиков курс за деца в предучилищна възраст

Вид курс: Езикови курсове

Обучението в езиковия курс за деца в предучилищна възраст включва дейности като: запознаване с азбуката, създаване на речников запас по различни теми, упражняване на основни комуникативни ситуации. Как правим уроците си забавни? Този курс е разработен на основата на редуването на интересни и творчески дейности, сред които: интерактивни упражнения, ролеви игри, задачи за развитие на метапредметни умения, песни, стихчета и дори рисуване.

Languages We Teach

Заявете