Δοκιμάστε το επίπεδο των σουηδικών σας

Δωρεάν online γλωσσικό τεστ

Αγαπητοί επισκέπτες!

Σας προτείνουμε να συμπληρώσετε το παρακάτω τεστ γνώσεων, προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα το επίπεδό σας στα αγγλικά, να επιλέξετε το μάθημα σουηδικών που σας ταιριάζει.

 • Ερώτηση # 1
  … tre systrar
  • Hon har
  • Hon är
  • Hon får
  • Hon blir
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 2
  - Skulle du vilja ha en kopp kaffe? Ja, det ….
  • Gillar jag
  • Ska jag
  • Skulle jag vilja
  • Går bra
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 3
  Hon tycker … om fotboll
  • Att
  • Hon
  • Nej
  • Inte
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 4
  Prata inte med mig nu. Jag … göra min hemläxa.
  • Försöker
  • Hade försökt
  • Försökt
  • Skulle försöka
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 5
  Ha … bra.
  • Ett
  • Det
  • Om
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 6
  … mycket kostar det?
  • Vad
  • Hur
  • Kan
  • När
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 7
  – Var är din mobil? Jag … … med den förra veckan.
  • Går ut
  • Tappade
  • Blev av
  • Förlorade
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 8
  … några äpplen på kylskåpet
  • Det finns
  • Det är
  • Det inte
  • Här får
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 9
  – Är Marie … … Karin? Nej, det tror jag inte.
  • Mer smart än
  • Smartare än
  • Smart som
  • Så smartare som
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 10
  Gillar du … där?
  • Att studierna
  • Studera
  • Studerat
  • Att studera
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 11
  Jag letar … Per Anderssons kontor.
  • Efter
  • Om
  • Till
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 12
  Hon tycker om att bo i Spanien, …?
  • Hon gör
  • Är hon
  • Gör hon inte
  • Hon inte
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 13
  Hon berättade att hon … honom tidigare.
  • Skulle besökte
  • Hade besökt
  • Besökt
  • Var besök
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 14
  – Röker du? Nej, det gör jag inte, men jag ....
  • Var en brukare
  • Brukar
  • Har brukat
  • Brukade
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 15
  Jag … åt Apple sedan förra året.
  • Har jobbat
  • Jobbade
  • Hade jobbat
  • Har jobbade
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 16
  Nyheten … så fascinerande
  • Skulle
  • Är
  • Blivit
  • Skulle är
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 17
  Polisen … verkligen arg
  • Skulle
  • Var
  • Kommer
  • Ska
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 18
  Jag tror att jag … igår
  • Har bjuder
  • Skulle ha bjudit
  • Bjuder
  • Blir bjuden
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 19
  Om du vill vara med i klubben så måste du fylla … ankätten.
  • Ut
  • I
  • Över
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 20
  Vi gjorde bra … oss
  • Med
  • Av
  • Ifrån
  • Till
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 21
  Bilen körde iväg till …
  • Slut
  • Gång
  • Börja
  • Händelsen
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 22
  Jag skulle vilja ta … mig tröjan
  • För
  • Om
  • I
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 23
  Jag ska inte stå … … det längre
  • Av med
  • I med
  • På med
  • Ut med
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 24
  Efter många år av forskning, kom de … en lösning
  • För
  • Till
  • Sig
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 25
  Du kan ta det med dig … du ger det tillbaka
  • Därför
  • Länge
  • Ifall
  • När
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 26
  Jag ska inte gå på teater … du inte kommer med mig
  • Eller
  • Därför att
  • Av
  • Om
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 27
  Agneta, var snäll och ... fönstret. Det är så varmt här inne.
  • öppnar
  • öppna
  • öppen
  • ska du öppna
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
  Επομενο
 • Ερώτηση # 28
  Jag ... i timmar, innan jag hittade adressen.
  • Hittade
  • fann
  • letade
  • varit
  Απαντήθηκε 0 από 28
  Σωστές απαντήσεις 0 (0%)
Κάντε αίτηση