Αμαλία Μ.

Greek language teacher

Γλώσσες που μιλούν

- Ρωσικά ( B2 )
- Αγγλικά ( C2 )
- Γαλλικά ( C2 )
- Ιταλικά ( C1 )
- Σουηδικά ( A2 )
- Περσικά ( αρχάρια )

Εκπαίδευση

- Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://fr.frl.uoa.gr/), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (http://en.uoa.gr/)
Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία.
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης , Τομέας Επιστημών της Αγωγής, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών, Ειδίκευση : Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική.

Επαγγελματική εμπειρία

– Καθηγήτρια ελληνικών ως ξένη γλώσσα στο διαδικτυακό σχολείο ξένων γλωσσών Languagelifeschool, Ατομικά και Ομαδικά μαθήματα , Σεπτέμβριος 2012 ως σήμερα.
- Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα, ιδιαίτερα μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2002 ως σήμερα.
- Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα, ιδιαίτερα μαθήματα μέσω Διαδικτύου 2001 ως σήμερα.
- Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε μικρά παιδιά με αυτισμό και ΔΕΠΥ , 2018 ως σήμερα.

Οικογενειακή κατάσταση

Διαζευγμένη, μεγαλώνω δυο δίγλωσσα παιδιά.

Κάντε αίτηση