Γίνε καθηγητής μας

Αναζητούμε καθηγητές διάφορων μαθημάτων μέσω διαδικτύου σε διαφορετικές γλώσσες για παιδιά. Εάν έχετε εμπειρία από διδασκαλία παιδιών μέσω διαδικτύου και θα θέλατε να είστε κι εσείς μέλος του Bingo Σχολείου, ανταποκριθείτε στα παρακάτω:

Κάντε αίτηση