Otestujte si svou úroveň čínštiny

Bezplatný online jazykový test

Vážení návštěvníci!

Doporučujeme vám vyplnit následující znalostní test, abyste se lépe seznámili se svou úrovní čínštiny, vybrali si kurz čínštiny, který je pro vás vhodný, anebo si ho zkusili jen tak pro zábavu.

 • Otázka č. 1
  你是哪国人?
  • 我是学生
  • 我不是老师
  • 我是俄罗斯人
  • 我是日国人
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 2
  -明天是二月二十五日,星期三。 -请问,明天星期几?
  • 二十五日
  • 二月
  • 周四
  • 星期三
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 3
  这___桌子多少钱?
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 4
  - 你好,请问这本书几块钱? - 1.35元 (请选择正确的读法)
  • 一毛三
  • 一块三角五
  • 一元三角五分
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 5
  对不起!
  • 谢谢!
  • 没关系!
  • 你好!
  • 欢迎你!
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 6
  我早上8:45去上课。(请准确读出时间)
  • 八点四五
  • 八点三刻
  • 八四五点
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 7
  - 你喜欢吃什么水果?
  • 鸡蛋
  • 面条
  • 西红柿
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 8
  你喝____吗?
  • 苹果
  • 奶酪
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 9
  - 我被爸爸叫醒了。这句话的意思是: ____________.
  • 爸爸叫醒了我
  • 我叫醒了爸爸
  • 我和爸爸被叫醒了
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 10
  你妈妈是干什么的? 我妈妈是_______.
  • 他的老师
  • 跳舞
  • 看病
  • 医生
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 11
  你们家有几___人?
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 12
  - 这是你的女儿吗?她多大了? - 是的,她是我的女儿。她_____。
  • 12点五岁
  • 12年半
  • 12岁半
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 13
  请把门关上!
  • 门关着!
  • 门开着!
  • 请关上门!
  • 请把门打开!
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 14
  “谁”的笔画是多少?
  • 11画
  • 13 画
  • 10画
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 15
  Liúxuéshēng的汉字是:______
  • 流血升
  • 留雪生
  • 留学生
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 16
  仆、仁和仅的相同偏旁是:
  • 丿
  • 单立人旁
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 17
  杨工程师把电脑从国外买来了。
  • 杨工程师来了
  • 杨工程师买了一台电脑
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 18
  选择错误的句子:__________
  • 他们都当爸爸了。
  • 我女儿四十了。
  • 我没是你的朋友。
  • 我有了。
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 19
  爷爷养了两___鱼,六___兔子,八___羊。
  • 只,条,个
  • 条,个,只
  • 条,之,头
  • 条,只,头
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 20
  二零五六年四月九号
  • 2065年9月4号
  • 2056年4月9号
  • 2056年9月4号
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 21
  1.000.000的汉语读法是:____
  • 一千个一百
  • 一百万
  • 一百个一千
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 22
  男孩的书包里有一___尺子,五___书,三____笔,两___橡皮和一___手机
  • 条,本,只,个,块
  • 把,张,枝,块,个
  • 把,本,只,块,个
  • 把,本,枝,块,个
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 23
  你借我的那本书我看_____,挺有意思的。
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 24
  我7岁的时候在那儿生活_____,所以对那儿很熟悉。
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 25
  你有那个女孩的电话。(选择正确的否定句)
  • 我不有那个女孩的电话。
  • 我没有那个女孩的电话。
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 26
  李教授昨天打电话来说他今天____来上课了。
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 27
  选择正确的句子:
  • 他不认识她很多年了
  • 他认识她很多年了
  • 他认没认识她不多年了
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
  Další
 • Otázka č. 28
  很多年____, 我们又相遇在校园里。
  • 以前
  • 以后
  • 前后
  Odpovězeno 0 z 28
  Správné odpovědi 0 (0%)
Apply