Azərbaycan dili səviyyənizi yoxlayın

Pulsuz online dil testi

Hörmətli ziyarətçilər!

Azərbaycan dilində səviyyənizi daha yaxşı bilmək, sizə uyğun olan azərbaycan dili kursunu seçmək və sadəcə vaxt keçirmək üçün aşağıdakı bilik testini tamamlamağınızı təklif edirik.

 • Sual 1
  Bu …?
  • nədir
  • nədür
  • nədi
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 2
  ... masadır.
  • Budur
  • Bunu
  • Bu
  • Odur
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 3
  Bu ...?
  • Kamal
  • Kamaldır
  • Kamaldar
  • Kamaldı
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 4
  Bu ... açıqcandır.
  • sən
  • mənim
  • sənin
  • onun
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 5
  Mən də çox ....
  • şadam
  • şad
  • xoşbəxt
  • sevinir
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 6
  Bu … qardaşıdır.
  • mənim
  • onun
  • heç kim
  • ona
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 7
  Bu güllər ….
  • bizimdir
  • bizimdirlər
  • gözəl
  • bizimki
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 8
  ... fəhləyəm. Mənim arvadım Ayna isə həkimdir.
  • Sabir
  • Mən
  • O
  • Burada
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 9
  Mənim sevimli ... qara və qəhvəyidir.
  • quşlarım
  • rənglərim
  • mahnılarım
  • dadlarım
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 10
  Onların da evləri ....
  • böyük
  • dadlıdır
  • yaxşı
  • yaxşıdır
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 11
  Bu, dələdir? ..., bu, dələdir.
  • Yox
  • Bəli
  • Xeyr
  • Harada
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 12
  Yox, bu alma deyil, bu, ….
  • almadır
  • alma
  • armuddur
  • armudum
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 13
  O, ….
  • mühəndis
  • mühəndisdir
  • mühəndistir
  • mühəndisədir
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 14
  Bu, ….
  • qələm
  • qəlim
  • ruçka
  • qələmdir
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 15
  Çox .... Mən Malikəm. Orxan da mühəndisdir?
  • şadam
  • sevinir
  • şad
  • yaxşıdır
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 16
  Mənim bacım ....
  • həkimə
  • həkimdir
  • həkim
  • həkimdirmi
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 17
  Bu sənin ...?
  • evindir
  • evidir
  • evi
  • ev
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 18
  ...? Yox, bizim uşaqlarımız yoxdur.
  • Sizdə uşaq var?
  • Sizin uşaqlarınız var?
  • Sizdə uşaqlar var?
  • Sizdə uşaqlar vardırmı?
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 19
  ... il.
  • Yeni
  • Təzə
  • Böyük
  • Sağlam
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 20
  Qəşəng ....
  • ucuz
  • qız
  • boy
  • orada
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 21
  Kluba qirmək üçün bilet ….
  • alın
  • almalı
  • almayın
  • alma
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 22
  Planımız çox yaxşı ….
  • idik
  • idi
  • olduq
  • qoydun
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 23
  Təyyarə nəhayət ….
  • yatdı
  • qaçdı
  • qalxdı
  • satdı
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 24
  Bu paltar mənə ….
  • baxır
  • böyük
  • yaraşmaq
  • yaraşır
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 25
  Səninlə danışmaq ….
  • istəmirəm
  • buraxmıram
  • istəmiyorum
  • faydasız
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 26
  Çox … sonra çıxış yolu tapdılar.
  • ildə
  • il
  • ildən
  • illərdən
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 27
  İndi … bilərsən.
  • getmək
  • gedə
  • getməyi
  • get
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
  Növbəti̇
 • Sual 28
  Mənimlə getməsən, mən də teatra ….
  • getməzəm
  • gedmiyəcəkəm
  • getməyəcəyəm
  • getməmışəm
  Cavablandırılıb 0 | Cəmi 28
  Düzgün cavablar 0 (0%)
Tətbiq etmək