Online kurzy pre deti:

Jazykové kurzy pre predškolákov

Typy kurzov: Jazykové kurzy

Náš jazykový kurz pre predškolákov zahŕňa mnoho aktivít, ako napríklad: zoznámenie sa s abecedou, osvojenie si slovnej zásoby na rôzne témy a precvičenie hlavných komunikačných situácií. Ako si uľahčíme a zabavíme hodiny? Tento kurz sme vyvinuli na základe rotujúcich zaujímavých tvorivých aktivít, ktoré zahŕňajú interaktívne cvičenia, hry s rolami, meta-predmetové kompetencie, piesne, poéziu a dokonca aj kreslenie.

Použitie