Lekcie gréckeho jazyka pre deti

Prvá hodina je zdarma!

Získaj skúšobnú hodinu zdarma

Vyučovanie gréckeho jazyka v Bingo škole

Škola Bingo ponúka online lekcie gréckeho jazyka v individuálnych aj skupinových formátoch s profesionálnymi inštruktormi, ktorí sú rodenými hovorcami a majú rozsiahle skúsenosti s prácou s deťmi.

Naše lekcie gréckeho jazyka boli navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám širokej škály študentov, s použitím najnovších technológií, aby bol proces učenia zábavný. Môžete si vybrať z niektorého z ponúkaných kurzov alebo požiadať o kurz navrhnutý špeciálne pre vaše potreby. Naše lekcie poskytujú vysoko kvalitnú výučbu za prijateľnú cenu.

Kurzy gréckeho jazyka pre bilingválne deti

Metóda výučby gréckeho jazyka pre deti a dospievajúcich, ktorí sú dvojjazyční, sa zásadne líši od prístupov, ktoré sa zvyčajne používajú na výučbu gréčtiny ako cudzieho jazyka. Dvojjazyční ľudia už dobre ovládajú svoj druhý rodný jazyk, ale napriek tejto kompetencii sa ich jazyková úroveň nedá porovnať s úrovňou ich jednojazyčných rovesníkov, pre ktorých je tento jazyk rodným jazykom.

Naše lekcie gréčtiny pre bilingválnych študentov sú zamerané na rozšírenie slovnej zásoby v rôznych oblastiach a vyplnenie medzier vo vedomostiach študentov, ako aj poskytnutie jazykovej a kultúrnej zložky, ktorá môže zahŕňať prvky kultúry krajiny, v ktorej sa hovorí druhým rodným jazykom študenta.

Často bilingválni ľudia strácajú motiváciu pre jazyk a kultúru, pretože sú v prostredí, kde sa týmto jazykom nehovorí. Naše lekcie gréčtiny pre dvojjazyčných sú zamerané na podporu motivácie učiť sa jazyk a kultúru, interkultúrnu komunikáciu a individuálne záujmy a záľuby detí a dospievajúcich.

Naše kurzy gréckeho jazyka pre deti

Naše kurzy gréčtiny sú navrhnuté s ohľadom na vek detí a zahŕňajú viaceré aktivity, ktoré im pomôžu zvládnuť jazyk.

Kurzy gréčtiny pre tínedžerov

Naše kurzy zahraničných jazykov pre tínedžerov obsahujú nasledujúce aktivity: -Čítanie (prispôsobené a neprispôsobené knihy) -Študovanie gramatiky prostredníctvom opakovania a rôznymi druhmi cvičení -používanie slovnej zásoby na hlavné témy, ktoré študenta zaujímajú, a zohľadňovanie ich individuálnych cieľov vzdelávania. -precvičovanie hovoreného jazyka s kolegami cez telekonferencie.

Kurzy gréčtiny pre žiakov základných škôl

Aktivity zahrňujú čítanie a písanie v danom jazyku, používanie slovnej zásoby a precvičovanie gramatiky v každodenných komunikačných situáciách. Budeme pracovať na týchto oblastiach ,aby sa študenti cítili sebaistí pri rozprávaní, počúvaní, čítaní a písaní. Naši učitelia používajú v tomto zábavnom, prehľadnom procese učenia rôzne materiály, ako napríklad: výučbu , písané texty a veľký výber interaktívnych cvičení.

Kurzy gréčtiny pre predškolákov

Náš kurz gréčtiny pre predškolákov zahŕňa mnoho aktivít, ako napríklad: zoznámenie sa s abecedou, osvojenie si slovnej zásoby na rôzne témy a precvičenie hlavných komunikačných situácií. Ako si uľahčíme a zabavíme hodiny? Tento kurz sme vyvinuli na základe rotujúcich zaujímavých tvorivých aktivít, ktoré zahŕňajú interaktívne cvičenia, hry s rolami, meta-predmetové kompetencie, piesne, poéziu a dokonca aj kreslenie.
Aplikované pre bezplatnú skúšobnú hodinu

V čom sme odlišní

 • 01.

  Profesionálni skúsení inštruktori

 • 02.

  Rozumné ceny

 • 03.

  Flexibilný systém platby

 • 04.

  Široký výber kurzov

 • 05.

  Kreatívny a individuálny vyučujúci prístup

 • 06.

  Moderné materiály pre bilinguálne deti

 • 07.

  Používanie najnovších technológii na hodinách

 • 08.

  Vaša prvá hodina je zdarma

Ostatní učitelia

 • Michaela B.
  Michaela B.
  Učiteľka Slovenského jazyka
  Učiteľka Slovenského jazyka, online. Učiteľka Anglického jazyka, online. Čítaj viac
 • Khatuna G.
  Khatuna G.
  Georgian language teacher
  Teaching Georgian as a second language 2016 October – to present – “Language Life”, online language school. Georgian language teacher. 1999 Čítaj viac
 • Milica Š.
  Milica Š.
  Serbian language teacher
  – Professor of Serbian language and literature; Public institution School of Economics, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina); April 2022 - Čítaj viac
 • Lusine G.
  Lusine G.
  Armenian language teacher
  Lecturer of Armenian language - teaching Eastern and Western Armenian at Yerevan State University, - teaching Armenian as a second language at Čítaj viac
 • Sara J.
  Sara J.
  Hungarian language teacher
  Teacher of german language in Secondary Grammar School 2018 – present Teacher of russian language in Secondary Grammar School 2021 – Čítaj viac
 • Daniela D.
  Daniela D.
  Bulgarian language teacher
  – Teacher of English as a Foreign Language, in-company training and internship with AIESEC, January- August 2003 in Ostrava, the Čítaj viac

Často kladené otázky

FAQ
Všetci učitelia na našej škole sú skúsení odborníci so špecializovaným vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami s výučbou jazykov pre dvojjazyčné deti a tínedžerov. Všetci inštruktori musia absolvovať prísny výberový proces, ktorý zahŕňa pohovor, ako aj niekoľko skúšobných hodín, ktoré musia viesť osobne s riaditeľom školy. Stojí za zmienku, že samotná riaditeľka Binga je skúsenou inštruktorkou cudzích jazykov, ako aj niekoľkých ďalších jazykov, a má veľké skúsenosti s deťmi a tínedžermi. Tu si môžete pozrieť životopisy nášho inštruktora. Radi Vám poskytneme originálne dokumenty preukazujúce úroveň vzdelania a skúseností našich pedagogických zamestnancov!
Škola Bingo je pobočkou školy Language Life (www.languagelifeschool.com). Ten funguje od roku 2013 a je jednou z popredných online škôl pre cudzie jazyky. Popravde, nikdy sme nemali také sťažnosti. Platobný program je veľmi jednoduchý: prevediete peniaze priamo do školy a potom učiteľom zaplatíme sami. Okrem toho, ak chcete, platba sa môže uskutočniť samostatne po každej lekcii, ktorá zaručuje presnosť v účtovníctve a bezpečnosť vašej platby. Na vašu žiadosť vám môžeme poskytnúť aj dokumentáciu, ktorá preukazuje prevod peňazí na náš účet.
Najprv sa prihlásite do kurzu, ktorý ste si vybrali. Následne Vám zašleme všetky podstatné informácie o vyučovaní a tiež kontaktné údaje na učiteľa, ktorého môžete následne priamo kontaktovať. Po skončení lekcie nás opäť kontaktujete, aby ste vykonali platbu. Komunikácia s učiteľom nikdy neprebieha prostredníctvom manažéra v škole. Namiesto toho sa môžete obrátiť priamo na učiteľa v súvislosti s organizáciou vyučovacích hodín, rozvrhom, študijnými materiálmi a ďalšími otázkami.
Naše lekcie sú vyučované pomocou najnovších edícií popredných materiálov pre dvojjazyčné deti, ako aj doplnkových materiálov špecialistov študujúcich dvojjazyčnosť u detí. Naši inštruktori si vytvárajú vlastné materiály a využívajú rôzne online zdroje na výučbu.
Virtuálna tabuľa je jedným z našich hlavných nástrojov pre online lekcie. Počas vyučovania si vy a váš učiteľ vytvoríte elektronický dokument obsahujúci materiál, na ktorý sa táto vyučovacia hodina vzťahuje a ktorý si môžete neskôr kedykoľvek pozrieť. Využívame tiež špeciálne služby na vytváranie obrázkov, máp mysle, slovných mrakov a iných infografov ako aj nahrávanie zvuku a videa.
Riaditeľkou školy a hlavnou koordinátorkou jej práce je Julia Amlinskaya. Yulia má bohaté skúsenosti s výučbou cudzích jazykov cez Zoom a Skype a je tiež zakladateľkou online škôl pre cudzie jazyky.
Bingo používa flexibilný a logický cenový systém. Cena každej lekcie závisí od počtu zaplatených lekcií a od zvoleného programu. Kurzy sú rozdelené do dvoch skupín: štandardné a špecializované. Pre stálych klientov poskytujeme zľavy. Prvá hodina (30 minút) sa považuje za skúšobnú hodinu a je bezplatná (nezahŕňa lekcie slúžiace na testovanie alebo individuálne konzultácie s rodičmi). Ak si želáte, platba môže prebehnúť po každej lekcii.
Použitie