Olga P.

Latvian language teacher

Valodu zināšanas

latviešu, krievu, vācu – teicamas zināšanas mutvārdos un rakstos; angļu - ļoti labas zināšanas; igauņu – labas zināšanas.

Izglītība

Kopš 2020. STEM programmas studente
2018.gada 15. novembris – Inkluzīvā izglītība – pedagogu kursi
2003. gada 13.septembris – LKA Humanitāro zinātņu Maģistra grāds mākslās
Kultūras menedžementa apakšprogrammā
2001 .gada 15. septembris - Kultūras menedžera kvalifikācija
2000. gads – Latvijas Universitātes Vēstures un Filosofijas fakultātes Filosofijas programmas maģistrante
2002. -2004 ¬ - Vācijas Akadēmiska apmaiņu dienesta stipendija studijām Hannoveres Universitātē.
2000. gada maijs – 2001.gada septembris - Latvijas Kultūras akadēmijas un Hamburgas Mūzikas un Teātra augstskolas Kultūras un mediju menedžmenta programma
1999. gada 18. jūnijs - Bakalaura grāds Humanitārajās zinātnēs un Latviešu valodas, latviešu literatūras un vācu valodas skolotāja kvalifikācija
2000. gada 12. jūlijs Hāgenas tālmācības vasaras universitātes sertifikāts starptautisko sakaru jomā
1994.– 1999. - Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Humanitārā fakultāte
1991. –1994 .- Daugavpils rajona Špoģu vidusskola
1987. – 1991. - Daugavpils rajona Kalupes pamatskola

Darba pieredze

Kopš 2018. gada – Latviešu valodas un literatūras skolotāja Tallinas Eiropas skolā
2014. - 2018. g – Vācu valodas skolotāja Tallinas Kārli skolā
2007. g. 2014.g. - Peronāla trenere un klientu konsultante starptauiskajā firmā Arvato Services Estonia (Darba valodas - vācu un angļu)
2007. gadā - vācu valodas pasniedzēja Rīgas Psiholoģijas augstskolā
2004.g. - 2007.g. Latviešu un vācu valodas skolotāja vairākās valodu skolās Rīgā..
2001. g. jūlijs – 2001. g. septembris – Prakse menedžmenta studiju ietvaros Berlīnes izdevniecības Axel Springer Verlag Pārdošanas un loģistikas menedžmenta nodaļā
2003. gada oktobris – 2004. gada marts – Profesora G.Menšinga asistente Hannoveres Universitātes Filosofijas seminārā
2000. g. – 2002. g. – Latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 31.vsk
1998. g. - 2000. g. – Latviešu valodas skolotāja Daugavpils 3.psk

Piesakies