Eva Õ.

Estonian language teacher

Võõrkeeled

Estonian, Russian (fluent), German (fair), English (good), Slavic language dialects

Haridus

2002-2005 Cairns College Technical and Future Education
English Language and Literacy Services Tropical North
Queensland, Australia

1998-1999 Tallinna Pedagoogikaülikool – eesti keele kui
võõrkeele õpetamise metoodika

1975-1985 Tartu Ülikool – filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja
kvalifikatsioon.
1962 – 1973 Türi Keskkool

Täiendav haridus

05.02.2022 KIRI_MARI KIRJASTUS MALL
PESTI – Kuidas töötada uue õpiku ’’E nagu
Eesti ZOOMIS?’’(6 tundi)

13.04,2019-12.10.2019 Keelekohviku metoodika ja
selle rakendamine keelekohviku töös.

7.04.2016 Nordon Põhjamaade Ministrite
Nõukogu Esindus Eestis - Kirjandus Kultuuride
ristteel –IV, Põhjamaade- ja Baltimaade
kirjandusfoorum

14.11.2015 KIRI_MARI KIRJASTUS MALL
PESTI – Kuidas töötada uue õpiku ’’E nagu
Eesti?’’(6 tundi)

20.10.2015 OÜ EM Arenduskeskus Sirje Tulp
Koolitus- esmaabiandjate koolitus (8 tundi)

September – november 2015 INNOVE
Aine keel ja õpioskused, õpetaja kolm kübarat
(56 tundi)

28.04.2015 PISIPESA MÄNGUKOOL:
Keelekümblusklassi õpetuse diferentseerimise
näited( 2AK)

8.04-9.04. 2015 INNOVE keelekümblus LAK-õppe
Koolitus: Keelepädevus aineõppes- pluriliteracies:
A framework for deep learning in CLIL. Kirjaoskuse
mitu tahku, süvendatud õppe raamkava LAK-õppes,
Oliver Mayer Johannes Gutenbergi Ülikooli professor

17.04.2014 Tartu Ülikool Filoloogiateaduskond- Keel ja
identiteet – TÜ eesti ja üldteaduse instituudis läbitud
täiendusõppeprogramm. FLEE.TK.133 8tundi (0,25 EAP)

3.04.2014 Nordon Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Esindus Eestis- II Põhja ja Baltimaade kirjandusfoorum
„Kas laps loeb?“ (6AT)

21.03.2014 Sihtasutus Innove eesti keele õpetajate info-
päev riigieksamite läbiviimisest.

30.01-22.05.2014 Tallinna Ülikool Täiendõppekeskus
Mare Kitsniku koolitus - Motiveeriv ja tõhus eesti keele
õpetamine gümnaasiumis

11.-12.10 ja 1.11-2.11.2013 Multilingua Keelekeskus
Tunnistus – Liina Noriti seminar keelekümblusest ja
aktiivõppe meetoditest kogumahuga 28 akadeemilist
tundi

23.08.2013 Tartu Ülikool
keelekeskuse täiendusõppeprogramm-Õppija
ettevalmistamine eesti keele tasemeeksamiks (B1,
B2,C1)FLKE.TK.054, 13 tundi (0,5EAP)

21.09-04.12.2011 Austraalia Eesti Seltside Liit ja Eesti
Eesti Instituut –Mall Pesti Skype kursus väljaspool
Eestit eesti keelt õpetavatele õpetajatele

28.06 – 30.06.2010 Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse
instituudis läbinud täienduskoolitusprogrammi Suvekool
väljaspool Eestit eesti keelt õpetavatele õpetajatele

20.09-05.11.2005 Eesti Maaülikool, täiendõppekursus
''Õpetamine kõrgkoolis''

Töökogemus

06.12.2021-21.09.2022 Intellekt OK Keeltekool -eesti keele online õpetaja
2019 aprill -november Eesti keele kohviku perenaine
2017.... Keeltekool Sugesto - eesti keele online õpetaja
2016...... Language Life International school – eesti keele online õpetaja
2016…. Listen&Learn Language School USA – eesti keele Skype õpe
2015-2017 Partner Relocation Estonia OÜ – eesti keele õpetaja
välismaalastele ja uusimmigrantidele
2014- 2016 Lasnamäe Vene Gümnaasium - eesti keele kümblusklassi
juhataja
2012-2014 Estonian Business School – vene keele ja eesti keele õpetaja
2012-2014 Multilingua Keelekeskus – eesti keele õpetaja välismaalastele
2009….. Austraalia Eesti Seltside Liit - eesti keele online õpetaja,
külalislektor Sydney’s (27.05-29.05.2011), koolitus eesti keele
õpetajatele: ’’Minu kogemused eesti keele kui võõrkeele õpetamisel’’

2009-2012 Sotsiaaltöö ''Meals on wheels'' – vanurite teenindamine
2009-2012 Atherton Information Centre - turismikeskuses klienditeenindaja

2008-2012 Tableland Regional Art Gallery – klienditeenindaja
2005-2008 Eesti Maaülikool -eesti keele, kultuuriloo ja vene keele lektor
2005-2008 Tartu Rahvaülikool -eesti keele, kultuuriloo ja vene keele lektor
2002-2005 St. Theresa´s School, Edmonton, Australia - õpetaja assistent
Holy Cross, Smithfield, Australia,-õpetaja assistent
Koostöö The Salvation Army Cairns Red Shield Family Store
Australia
1999-2002 Sillamäe Kannuka Kool –riigikeeleõpetaja, eesti keele kui võõrkeele
õpetajate töö koordineerimine selles piirkonnas
Koostöö TÜ Narva Kolledžiga – tudengite juhendamine
''Vene laps Eesti peres'' koordinaator
Õhtused täiskasvanute keelekursused -eesti keele ja kultuuriloo õpetaja

1996-1999 Läänemaa Haridus -ja kultuuriosakonna nõunik
Minu nõustada olid võõrkeeled, geograafia ja botaanika
Haapsalu Vene Gümnaasium – eesti keele, kirjanduse ja kultuuriloo
õpetaja
Õhtused täiskasvanute keelekursused - eesti keel ja kultuurilugu
Külalislektor TÜs eesti keele kui võõrkeele õpetajatele. Loengud eesti keele kui võõrkeele, koduloo ja kultuuriloo õpetamise uusimast metoodikast, täiskasvanute iseärasuste arvestamine eesti keele kui võõrkeele õpetamisel ning metoodilise materjali tutvustamine.

1988-1996 Tartu Annelinna Gümnaasium (13. Keskkool) – esimese, Eesti
Vabariigi pedagoogika ajaloos, eesti keele süvaõppega eriklassi
juhataja vene õppekeelega koolis
Tartu linna eesti keele kui võõrkeele õpetajate ainesektsiooni esimees
Õhtused täiskasvanute keelekursused – eesti keele ja kultuuriloo
õpetaja
1988-1989 Tere Narva! -Ülo Parbuse eesti keele kursused Narvas-eesti
keele õpetaja (kursused toimusid nädalavahetustel)
1980 -1988 Rakvere Vene Gümnaasium (Rakvere II Keskkool) – eesti keele
kui võõrkeele õpetaja
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium (Rakvere Õhtukeskkool)
vene keele õpetaja
Rakvere Tärklisevabrik - eesti keele ja kultuuriloo kursused
täiskasvanutele

Rakendus