Διαδικτυακά μαθήματα για παιδιά:

Μαθήματα γλώσσας για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Είδος μαθήματος: Μαθήματα γλώσσας

Τα μαθήματα γλώσσας για παιδιά προσχολικής ηλικίας περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες, όπως: εξοικείωση με την αλφαβήτα, εκμάθηση λεξιλογίου σε διάφορα θέματα κι εξάσκηση σε κύριες επικοινωνιακές καταστάσεις. Πώς κάνουμε τα μαθήματά μας εύκολα και διασκεδαστικά; Δημιουργήσαμε αυτά τα μαθήματα βασισμένα σε ενδιαφέρουσες και δημιουργικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων, μεταγλωσσικές δεξιότητες, τραγούδια, ποίηση ακόμα και ζωγραφική.

Languages We Teach

Κάντε αίτηση