Uşaqlar üçün onlayn kurslarımız:

Yeniyetmələr üçün xarici dillər

Kursun növü: Dil kursları

Bizim yeniyetmələr üçün xarici dil kurslarımız aşağıdakı aktivitilərdən ibarətdir:

-oxu (adaptasiya olunmuş və olunmamış kitablar)
-təkrarlama yolu və müxtəlif tapşırıqlar vasitəsilə qrammatik qaydaların öyrənilməsi
-tələbələr üçün onların maraq çərçivəsində olan mövzularda lüğətlərdən istifadə olunması və onların fərdi öyrənmə məqsədlərinin nəzərə alınması.
-danışıq dilinin həmyaşıdlarla, eləcə də telekonfrans vasitəsilə məşq etdirilməsi

Tətbiq etmək