Uşaqlar üçün onlayn kurslarımız:

Hekayə danışma seminarı

Kursun növü: Hekayə danışma

Bu seminar ikidilli (bilinqual) uşaqlara müxtəlif janrlarda olan hekayələr danışmağa imkan yaradır, bununla onların təsəvvür güclərini artırır və onlara kreativ məkan və ifadə azadlığı verir.

Müəllimlər hekayə parametrlərini vacib dilçilik və mədəniyyət komponentləri ilə ortaya qoyur, bununla uşaqların öz hekayələrinin xarakterlərini və janrını kəşf etməyə, hətta qruplarda hekayələr danışmalarına şərait yaradır.

Dərslərdə wimmelbooks və digər vizual materiallar, qısa videolar, oyun metodları (hekayə küpləri, kartlar, və s. ) aktiv şəkildə istifadə olunur.

Tətbiq etmək