Uşaqlar üçün onlayn kurslarımız:

Hər bir kəs üçün oxuma

Kursun növü: Oxuma

Bizim müəllimlərimiz uşaqları oxumağa həvəsləndirir, onların marağını stimullaşdırır və onlarda oxumağa sevgi aşılayır.

Kitablar uşaqları oxumaqdan çəkindirə bilər, maraqsız görünə bilər və hətta əlaqəsiz gələ bilər, xüsusilə özlərinə uyğun kitab tapmaqda çətinlik çəkən uşaqlar üçün bu hal yarana bilər.

Müəllifin oyunla öyrənmə metoduna fokuslanaraq ikidillilərə oxumağın öyrədilməsi vasitəsilə, biz hər bir dərsimizdə əyləncə, maraq və bağlantı yaradırıq.

Fərdiləşdirilmiş proqramlarla öyrəncilər öz spesifik öyrənmə ehtiyaclarını qarşılamış olacaqlar.
Qarşıya qoyulan öyrənmə məqsədləri uşağınıza uyğun tempdə aparıla bilər.

Valideynlər və uşaqlar üçün kompleks və hərtəfərli dəstəkləyici öyrənmə təcrübəsi yaratmaq məqsədilə, müəllimlər hər zaman valideynlərə və uşaq baxıcılarına onların ehtiyac duyduğu istənilən növ dəstəyi, məsləhəti və tövsiyyələri verməyə hazırdılar.

Tətbiq etmək